THE SCIENTIST / UTGAVE No 01 

Fridtjof Nansen


NEVROBIOLOGI I 1888 tok Nansen doktorgrad i zoologi på sentralnervesystemet, en avhandling som i dag anses for å ha vært forut for sin tid. I denne avhandling gjorde Nansen et banebrytende arbeid innen forståelse av kontaktpunktene mellom nervecellene, hvilket fortsatt står i sentrum for vår forståelse av hjernenes funksjoner. Avhandlingen var et pionerarbeid innenfor sitt felt. Her viste han sine evner til systematisk observasjon og nytenkende forskning. I en leder­artikkel i det renomerte tidsskriftet Brain, presenteres Nansens doktor­arbeid som et paradigme­­skifte i nevrovitenskapen.

OSEANOGRAFI Den største oppdagelsen til Nansen, var imidlertid at isens drift ikke fulgte vinden, men jordens rotasjon. Nansen la frem en helt ny oppfatning av Nordpol­bassenget, og Fram-­ekspedisjonen har blitt stående som den dristigste av alle polarekspedisjoner. Han fremsatte teorien om undervannsbølger, basert på observasjoner gjort under denne ekspedisjonen. Han var også opptatt av hvordan bunnstrømmene bidro som en viktig del av det store havstrømsystemet. Overflaten i salte havstrømmer blir i enkelte områder såpass avkjølt om vinteren at vannet synker ned til bunnen. Dannelsen av bunnvann i havbasseng er fortsatt et aktivt internasjonalt forskningstema den dag i dag.