THE EXPLORER / UTGAVE No 012

Fridtjof Nansen


UTFORSKEREN Den 23. juni 1893 satt Nansen og hans 12 menn kursen mot Polhavet, i en av de mest strabasiøse ekspedisjoner i Norsk historie. FRAM ble liggende fastfryst i isen i over tre år mens den drev over Polhavet, mellom Nordpolen og Frans Josefs land helt til Svalbards vestkyst, i håp om å drive over Nordpolen.

Da det etter to års drift ble klart for Nansen at FRAM ikke ville komme så nær Nordpolen som han hadde trodd og forutsatt, forlot han og Hjalmar Johansen skuta den 14. mars 1895 for å prøve å gå over isen til Nordpolen. Denne ett år lange reisen til to mennesker alene på Polhavet, er noe av det mest dramatiske som har utspilt seg i polarhistorien.

Fram ble endelig befridd fra ismassene 13. august 1896. Selvom FRAM ikke kom så nær Nordpolen som Nansen hadde håpet på – bekreftet ferden Nansens teori om polhavets understrømmer.