THE NORWEGIAN / UTGAVE No 03

Fridtjof Nansen


Fridtjof Nansen er nesten hundre år etter sin død, fortsatt en av Norges mest anerkjente nordmenn på grunn av sitt allsidige virke og engasjement. 

Han satte ikke bare seg selv, men også Norge på kartet i sitt arbeid som forsker, oppdager, eventyrer, diplomat, forfatter og ikke minst humanist. For arbeidet han gjorde for papirløse flyktninger etter andre verdenskrig ble han tildelt Nobels fredspris i 1922 og er en av de mest dekorerte nordmenn gjennom tidene. 

Som den første høykommissær for flyktninger i Folke­forbundet, startet han en bevegelse som etterhvert ble til Nansenhjelpen. Dette var forløperen til Flyktninghjelpen, som i dag er Norges største humanitære organisasjon.

Sporene etter Nansen ser vi den dag i dag, og hans allsidige engasjement og verdigrunnlag har hatt stor betydning for det norske folk.