BLUEYE PIONEER  / UNDERVANNSDRONE

Drone på dypt vann 

Livet under havoverflaten er en fremmed verden for de fleste av oss. Trondheimsfirmaet Blueye Robotics vil gjøre moroa tilgjengelig for folk flest. 


TEKST: MARIUS ASP  / FOTO: BLUEYE ROBOTICS

Vi lever i robotenes tidsalder. Droner har for alvor dyttet grensene for hvilke perspektiv vi kan oppleve verden i, med betydelige konsekvenser for alt fra militære operasjoner til påkostede filmer og hobbyfotografi. 

Det typiske dronebildet gir oss vår egen tilværelse sett i fugleperspektiv, storslått og samtidig fremmed. Men det finnes et annet univers der vi mennesker av rent biologiske grunner i beste fall er gjester – nemligunder vann. 

Hittil har gode undervannsdroner vært forbeholdt de mest pengesterke blant oss, men en oppfinnelse med utspring fra NTNUi Trondheim er i disse dager i ferd med å gjøreteknologien tilgjengelig for langt flere. Si hei til Blueye Pioneer – en liten dings som inviterer stadig flere med ned i havets ville, vakre og våte verden. 

Undervannsglede for alle
Historien til Blueye Robotics startet i 2014, da Erik Dyrkoren på instituttet MARINTEK ved NTNU Amos møtte Martin Ludvigsen, professor i undervannsteknologi. Sammen med studenter utviklet de det som skulle bli den første prototypen. Med medgründer Christine Spiten og engleinvestor Erik Haugane på laget var Blueye Robotics et faktum i 2015. 

– Det har tatt tre år og sju ulike versjonerav Blueye Pioneer før den endelige under­vannsdronen ble produsert og levert tilde første kundene våre. Allerede før produksjonen startet mottok vi over 600 forhåndsbestillinger fra hele verden, sier Oda Ryggen, digital manager i Blueye Robotics, til FRAM. 

Men hva er det egentlig som skiller Blueye Pioneer fra den gjengse undervannsdronen? 

– I dag finnes det ikke mange undervannsdroner på markedet. Vi opplever at andre produsenter enten utvikler store og komp­liserte ROVer, Remotely Operated Vehicles, som koster hundretusenvis av kroner, eller mindre “leketøysdroner” som mangler flere viktige kvaliteter som stabilitet, kraftige thrustere og skikkelig lys, forklarer Ryggen. 

En av de viktigste detaljene ved Blueye Pioneer er brukervennligheten, som blant annet kommer til uttrykk gjennom en styrefunksjon selv de mest innbitte landkrabber vil kunne beherske kjapt.

– Vi så tidlig at de ROVene som eksisterte på markedet krevde egne kurs og var ut­fordrende å operere. Derfor har vi utviklet et produkt som er enkelt å styre via ens egen smarttelefon eller nettbrett med Blueye-appen. Det krever veldig lite opplæring, og du trenger ikke være kjent med undervannsfarkoster fra før av. 

“Det er ingen grenser for hva folk dumper i
sjøen. I Lofoten har vi funnet biler.”

– ODA RYGGEN

Lagd av ekte havfolk
Alt av design og utvikling av Blueye Pioneer har funnet sted i Trondheim. Undervannsdronen er designet for å fungere i alt fra arktiske farvann til tropiske hav, og kan dykke helt ned til 150 meters dyp. 

Teamet består av 20 eksperter fra åtte forskjellige land, med ekspertise innen alt fra software, robotikk og mekanisk- og industrielldesign til undervannsteknologi, grafisk designog forretningsutvikling. 

– Blant oss har vi ekte havfolk med spesielltilhørighet til havet; seilere, grottedykkere og fridykkere. Vi har alle kjærlighet for havet og et sterkt ønske om å utforske, dele opp­levelser og lære om det som skjuler seg under overflaten.  

Med droner for bærekraft
Den første Blueye-prototypen ble utviklet på kun ti uker – akkurat tidsnok til sin første ekspedisjon over Atlanterhavet, fra Afrika til Brasil, på et forskningstokt for å kartlegge mikroplast. Og nettopp miljøaspektet er en viktig del av Blueye-prosjektet. 

– Vi blir alltid overrasket over hvor mye søppel vi finner, og hvor langt ute i havet vi finner det. Det er ingen grenser for hva som blir dumpet i sjøen. Rett utenfor Solsiden i Trondheim har vi funnet hauger med øl- og brusflasker under båtplasser, plastblomster, sykler og stoler. I Lofoten har vi også funnet biler, forteller Ryggen. 

Hittil har Blueye Pioneer dykket med sitronhai i Florida, utforsket grotter i Mexico og blitt brukt på ekspedisjoner i Barentshavet og utenfor Grønland – i tillegg til de ukentlige eks­kursjonene ut i Trondheimsfjorden. Oda Ryggen og hennes kolleger oppdager stadig noe nytt. 

– Vi kommer tett på dyr og spennende vekster under vann. Det er utrolig gøy å oppleve at livet i havet er så nysgjerrig på dronen. De svømmer ofte bort for å ta en nærmere titt. 

Visjonen til Blueye er å tilgjengeliggjøre havet, utforske det ukjente og vakre – og farene som truer – for å øke vår glede, forståelse og kunnskap om havet i fremtiden. Selskapet har blant annet donert en drone til Great Barrier Reef Legacy i Australia, som brukes i ekspedisjoner og forskning. 

Samtidig er en rekke droner på vei ut til kunder som har forhåndsbestilt. 

 – Vi tilbyr et verktøy for å se og utforske det som befinner seg under overflaten, og ved å gi denne muligheten tror vi at flere vil få økt kunnskap – som fører til at vi bedre kan ta vare på havet, sier Oda Ryggen.